Schrijfzaken

Schrijven is woorden aan elkaar verbinden. Om een heldere tekst te krijgen, is eerst een gesprek nodig. Want wat wilt u overbrengen? En bij wie?

Schrijfzaken heeft ervaring met teksten voor websites, intranetten, personeelsmagazines en overige interne en externe media. Ook geeft Schrijfzaken communicatieadvies zodat uw tekst op het juiste moment in de juiste media komt. Interviews, journalistieke of commerciële artikelen, eindredactie van websites, intranetten en personeelsmagazines het zijn allemaal Schrijfzaken. 

Door een nauwe samenwerking met LogoShop kan Schrijfzaken zowel tekst als vormgeving voor u verzorgen.


Wat voor soort schrijfzaken?
•Journalistieke teksten
•Webteksten
•Folders
•Brochures
•Brieven
•Redigeren van bestaande teksten
•Persberichten
•Advertorials
•Columns
•Tekst- en opmaakcorrecties
•Eindredactie
•Projecten